2 - 4 Tahun

Mari kita lihat video kanak-kanak kategori ini..


Nama : Adik Abdullah Bin Amri
Usia   : 2 tahun

Nama : Adik Muhammad Abdullah Bin Amri
Usia   : 2 tahun 3 bulan

Nama : Adik Adam Haikal Bin Amir
Usia   : 3 tahunNama : Adik Mujahid
Usia   : 2 tahun 7 bulan


Nama : Adik Adam Haikal Bin Amir
Usia   : 3 tahun

Nama : Adik Muhammad Abdul Rahman Bin Amri
Usia   : 3 tahun

Nama : Adik Abdullah Bin Amri
Usia   : 3 tahun